Lm. Huệ Minh

Suy niệm Lời Chúa: Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, năm A

Chúa Giêsu đầy quyền năng trong ý tưởng, lời nói và việc làm. Chúa đã hiện hữu từ đời đời có uy quyền sáng tạo và biến đổi cả tinh thần lẫn vật chất.

Suy niệm Lời Chúa: Lễ Mẹ Thiên Chúa, năm A

Thiên Chúa đã sai Con của Ngài xuống trần gian sinh bởi cung lòng của Đức Trinh Nữ Maria do quyền năng của Chúa Thánh Thần.

Suy niệm Lời Chúa: Lễ Vọng Giáng Sinh

Một Tình Yêu mở ra bao la bát ngát: Cha đã mở ra bằng cách sai Con xuống thế làm người. Con đã mở ra bằng cách vâng phục ý Cha. Thánh Thần đã mở ra bằng cách tác động nơi lòng Đức Trinh Nữ.

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 4 Mùa Vọng

Để cứu chuộc con người, Con Thiên Chúa đã đến trần gian, mặc lấy thân xác và sống giữa, sống với con người. Thiên Chúa đã đích thân đến với con người bằng một cung cách thật gần gũi và bình thường.