Lm. Giuse Phan Tấn Thành, O.P.

Bình luận Chương 10 (Bảo vệ Môi trường) - Sách Tóm lược Học thuyết Xã hội của Giáo hội

Trong một thời gian ngắn, tiếng chuông báo động trở thành dồn dập. Nào là tăng nhiệt độ trái đất, sa mạc bành trướng, và rồi đến lượt thiếu nước là nguồn sống quan trọng...

 

Tóm tắt Chương Bảo vệ Môi trường - Sách Tóm lược Học thuyết Xã hội của Giáo hội

Chương 10 TLHT gồm 4 đoạn: 1/ Khía cạnh Kinh thánh. 2/ Con người và vạn vật. 3/ Khủng hoảng trong tương quan giữa con người và môi trường. 4/ Trách nhiệm chung.