Lm. Giuse Phạm Bá Lãm và nhóm cộng tác sưu tầm và biên dịch

Phụng vụ lễ Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II (22/10) - (đính kèm tập tin tải về)

Lễ nhớ Thánh Gioan Phaolô II mừng vào ngày 22/10, vì vậy, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản văn Thánh lễ "Lễ nhớ thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II".