Lm Giuse Đinh tất Quý

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 8 TN - C (+ video)

Chúa Giêsu cảnh cáo mọi người về tật xấu hay xét đoán người khác mà quên chính mình cũng có những điều cần phải được sửa lại.

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Bảy Tuần 7 TN - Năm lẻ (+ video)

"Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào." (Mc 10,15)

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Sáu Tuần 7 TN - Năm lẻ (+ video)

Lập trường của Chúa Giêsu thì sao? Thưa là tuyệt đối không được ly dị: "Điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly" (Mc 10,9).

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Năm Tuần 7 TN-Năm lẻ (+ video)

Những lời giáo huấn của Chúa trên đây thật đơn sơ và dễ hiểu.

Suy niệm Lời Chúa thứ Tư Tuần 7 TN - Năm lẻ (+ video)

Đức Giêsu bảo: "Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy."(Mc 9,39)

Bài giảng: Chúa Nhật tuần 8 TN - C (+video)

thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!(Lc 6,40-42)

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Ba Tuần 7 TN - Năm lẻ (+ video)

"Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ" (Mc 9,35).

Bài giảng thiếu nhi: CN Tuần 8 TN - C (+Video)

Đúng là cái rác trong con mắt của người anh em chúng ta thấy rất rõ nhưng cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới ?” (Lc 6,41)

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Hai Tuần 7 TN - Năm lẻ (+ video)

Khi còn lại một mình với Chúa Giêsu, các môn đệ hỏi Chúa về lý do làm họ thất bại, Chúa cho họ biết thêm một lý do nữa là vì họ thiếu cầu nguyện và ăn chay.

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 7 TN - C (+Video)

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy về sự tha thứ, tha thứ cho cả kẻ thù: "Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn, hãy chúc phúc, hãy cầu nguyện cho họ" (Lc 6,27).