Lm. Giuse Đỗ Xuân Vinh

Những ai có thể lãnh nhận Bí tích Xức dầu bệnh nhân?

Giải đáp cho thắc mắc: "Những ai có thể lãnh nhận BTXD bệnh nhân?", với ước mong việc cử hành và việc sống Bí tích này đạt được nhiều hoa trái thiêng liêng.