Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ S.J.

Hội đồng giám mục Hàn Quốc thông báo về hiện tượng tại Naju

Ngày 16 tháng 7 năm 2012, HĐGM Hàn Quốc đã công bố lập trường về hiện tượng Naju, khẳng định việc tôn kính Đức Mẹ “khóc” tại Naju là sai lạc về tín lý. 

Toà Thánh gửi lời chia buồn đến Nhà nước Việt Nam

ĐTC đã gửi lời chia buồn đến bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Quyền Chủ tịch nước Việt Nam và nhân dân Việt Nam cùng với lời cầu nguyện cho những ai đang khóc than về sự ra đi của ngài Chủ tịch nước.