(Lm Carôlô Hồ Bặc Xái)

Đáp trả Lời Chúa

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 06/09/2018 (All day)
Thứ Năm tuần 22 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 5,1-11
Họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người (Lc 5,11)

Đem "Lời" đến cho mọi người

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 05/09/2018 (All day)
Thứ tư Tuần 22 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 4, 38-44
Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ (Lc 4,40)

"Lời" đem lại bình an

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 04/09/2018 (All day)
Thứ ba Tuần 22 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 4,31-37
Người giảng dạy dân chúng. Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền (Lc 4,31-32)

Chứng Nhân Tin Mừng

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 03/09/2018 (All day)
Thứ hai Tuần 22 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 4,16-30
Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn (Lc 4,18).

Tại sao dùng dụ ngôn

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 26/07/2018 (All day)
Thứ năm Tuần 16 Thường Niên(Thánh Gioan kim và thánh Anna, song thân Đức Trinh nữ Maria, lễ nhớ)
Lời Chúa: 
Mt 13,10-17
Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ?" (Mt 13,11)

Theo Chúa

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 02/07/2018 (All day)
Thứ Hai sau Chúa Nhật XIII Thường niên
Lời Chúa: 
Mt 8,18-22
Đức Giêsu bảo: "Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ." (Mt 8,22)

Chúa Giêsu đi bước trước

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 06/07/2018 (All day)
Thứ Sáu Tuần thứ 13 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 9,9-13
Vì Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi (Mt 9,13)

Cộng tác

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 29/07/2018 (All day)
Chúa nhật 17 Thường Niên B
Lời Chúa: 
Ga. 6, 1-15
"Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!" (Ga 6,9)

Kiên nhẫn và lạc quan

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 28/07/2018 (All day)
Thứ bảy Tuần 16 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 13,24-30
Đầy tớ nói: "Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?" Ông đáp: "Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa."

Mảnh đất tâm hồn

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 27/07/2018 (All day)
Thứ sáu Tuần 16 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 13,18-23
Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. (Mt 13,20)