Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái

Nỗ lực hoàn thiện

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 02/09/2018 (All day)
Chúa Nhật 22 Thường Niên B (Chân phước Francis Burte và đồng bạn)
Lời Chúa: 
Mc 7,1-8a. 14-15. 21-23
Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta (Mc 7,6)

n/a

n/a

n/a

Bánh hằng sống

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 19/08/2018 (All day)
Chúa nhật 20 Thường Niên B
Lời Chúa: 
Ga 6, 51-59
Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy (Ga 6,56)

n/a

Tha thứ

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 16/08/2018 (All day)
Thứ năm Tuần 19 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 18:21-19:1
Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. (Mt 18,35)

Bổn phận

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 13/08/2018 (All day)
Thứ Hai Tuần 19 Thường Niên (Thánh Pontianô, Giáo hoàng, và thánh Hipplytô, Linh mục, Tử đạo)
Lời Chúa: 
Mt 17,22-27
Những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phê-rô: "Thầy các ông không nộp thuế sao?" (Mt 17,24)

Của ăn đường

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 12/08/2018 (All day)
Chúa Nhật 19 Thường Niên B
Lời Chúa: 
1 V 19, 4-8; Ep 4, 30 - 5, 2 ; Ga 6, 41-51
Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống (Ga 6,51)

Thất bại do thiếu lòng tin

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 11/08/2018 (All day)
Thứ Bẩy Tuần 18 Thường Niên (Thánh Clara, Trinh nữ, lễ nhớ)
Lời Chúa: 
Mt 17,14-21
"Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng các ông không chữa được." (Mt 17,16)