Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Hãy đi theo tôi

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 30/11/2018 (All day)
Thứ Sáu tuần XXXIV thường niên - 30/11 Thánh Anrê tông đồ
Lời Chúa: 
Mt 4, 18-22
"Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." (Mt 4,19)