Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Hoc hỏi Phúc Âm Chúa nhật XXII Thường niên - năm B

Người trả lời họ: "Ngôn sứ Isaia thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXI Thường niên - Năm B

Chúa Giêsu nói: "Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho". 66Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.

Hoc hỏi Phúc Âm Chúa nhật XX Thường niên - năm B

Đức Giêsu nói với người Do Thái: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình... ".

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XX Thường niên - Năm B

“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống" (Ga 6, 51).

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XVIII Thường niên - Năm B

Đức Giêsu bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!”.

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XV Thường niên - Năm B

Chúa Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ.

 

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XIV Thường niên - Năm B

Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì?

 

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XIII Thường niên - Năm B

Chúa Giêsu nói với người đàn bà bị bệnh băng huyết: "Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh".

 

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XII Thường niên - Năm B

Trước phép lạ, các môn đệ coi Đức Giêsu là Thầy của mình. Sau phép lạ này, họ nghĩ Đức Giêsu là ai? Họ đã đi từ nỗi sợ này đến nỗi sợ khác.

 

Học hỏi Phúc Âm Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Năm B

Khi đến gần Đức Giêsu và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. 34 Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. (Ga 19,33)