Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật IV Mùa Chay - Năm C

Người cha nói với anh ta: "Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy".

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật III Mùa Chay - Năm C

Người làm vườn đáp: "Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi" (Lc 13,8-9).

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật V Thường niên - Năm C

Chúa Giêsu bảo ông Simon: "Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta" (Lc 5,10b)

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật IV Thường niên - Năm C

Chúa Giêsu nói: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình” (Lc 4,24).

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật III Thường niên - Năm C

Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giêsu trở về miền Galilê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh (Lc 4,14-15).

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật: Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - Năm C

Khi nào thì Thánh Thần ngự xuống trên Đức Giêsu? Có gì giống nhau và khác nhau giữa việc Thánh Thần ngự xuống trên Đức Giêsu ở Luca 3,22...

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật III Mùa Vọng - Năm C

Ông Gioan trả lời mọi người rằng: "Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa".

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật II Mùa Vọng - Năm C

Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. 5 Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng (Lc 3,5b-6).

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật I Mùa Vọng - Năm C

 "Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét" (Lc 21, 25).

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXXIV Thường niên - Năm B

Đức Giêsu đáp: "Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi" (Ga 18,37).