Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 20 Thường niên - Năm C

Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!" (Lc 12,49-50).

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật XVIII Thường niên - Năm C

Chúa Giêsu nói: "Hãy nhìn hoa huệ mà suy: chúng không kéo sợi, không dệt vải, thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Salômôn cũng không mặc đẹp bằng bông hoa ấy" (Lc 12,27).

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật XVII Thường niên - Năm C

Thầy bảo anh em: “anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho (Lc 11,9-10).

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật XVI Thường niên - Năm C

CGS nói với cô Macta: “Mácta! Mácta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi”.

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật XV Thường niên - Năm C

Người Samari kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu, lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc (Lc 10, 33-34).

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật XIV Thường niên - Năm C

Chúa Giê su bảo các môn đệ: Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường (Lc 10,3-5).

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật XII Thường niên - Năm C

Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" Ông Phêrô thưa: "Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa" (Lc 9,18-24).

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật X Thường niên - Năm C

Chúa Giêsu lại gần, sờ vào quan tài người thanh niên. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!" (Lc 7,14).

Học hỏi Phúc âm Lễ Mình Máu Thánh Chúa - Năm C

"Bấy giờ Đức Giêsu cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông" (Lc 9,16).

Học hỏi Phúc âm Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Năm C

“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 20,23).