Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật XII Thường niên - năm A

Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.

Học hỏi Phúc âm: Lễ Mình Máu Thánh Chúa - Năm A

"Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống" 

Audio Học hỏi Phúc âm Chúa nhật Chúa Thăng Thiên - năm A

anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em.

Audio suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 8 thường niên, năm A

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 28 Thường niên - Năm C

Đức Giêsu mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?".

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 26 Thường niên - Năm C

Ông Ápraham đáp: “Môsê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin” (Lc 16,31).

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 24 thường niên năm C

Tôi nói cho các ông hay: "Giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối" (Lc 15,10).

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 23 Thường niên - Năm C

Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được (Lc 14,27)

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 22 Thường niên - Năm C

Chúa Giê su nói: "Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên" (Lc 14,11).

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 21 Thường niên - Năm C

"Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được" (Lc 13,24).