Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 1 Mùa Chay, năm C

Đức Giêsu nói với quỷ: "Đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi".

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật Lễ Thánh Gia Thất

Đức Giêsu có bị giằng co giữa sự vâng phục đối với cha mẹ và sự vâng phục đối với Thiên Chúa không? Rốt cuộc Đức Giê su đã chọn ai ? Ngài có phải trả giá không ?

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 4 Mùa Vọng - Năm C

Bạn có bao giờ nghĩ đến việc Đức Maria mang thai Chúa Giêsu không ? Bạn nghĩ gì về việc Con Thiên Chúa hằng sống lại được sống nhờ một người phụ nữ bình dân và khiêm hạ ?

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 3 Mùa Vọng - Năm C

Đối với bạn, hối cải (sám hối, hoán cải, trở lại) nghĩa là gì ? Hối cải trong Mùa Vọng có khác gì với hối cải trong Mùa Chay không ? Điều gì làm bạn sợ nhất khi đi lãnh Bí Tích Hoà giải ?

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật II Mùa Vọng - Năm C

Để chuẩn bị cho biến cố ơn cứu độ của Thiên Chúa gần đến, ông Gioan Tẩy giả đã làm những gì, và đã mời dân Do-thái làm gì ? Hãy mô tả phép rửa của ông Gioan ở sông Gio-đan.

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật I Mùa Vọng - Năm C

Các Kitô hữu đang trông chờ Ngày ấy, Ngày đến bất thần như chiếc lưới chụp xuống mọi người. Đâu là những cám dỗ mới của thời đại hôm nay mà chúng ta cần cảnh giác ?

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 34 Thường niên - Năm B

Ông Phi-la-tô liền hỏi: "Vậy ông là vua sao? ". Đức Giê-su đáp: "Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi."

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 33 Thường niên - Năm B

"Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần."

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 32 Thường niên - Năm B

Trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói rằng: "Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng.

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 25 Thường niên - Năm B

"Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy" (Mc 9,37).