Lm. Đan Vinh - HSTM

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật tuần 8 TN - C

Đức Giêsu lại dạy chúng ta “đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa đoán xét. Đừng kết án để khỏi bị Thiên Chúa kết án”

Hiệp sống Tin Mừng: CN Tuần 23 TN - năm B

Duy chỉ có Tin Mừng Máccô thuật lại việc Đức Giêsu chữa lành một người bị câm điếc. Người thực hiện phép lạ này tại miền Thập Tỉnh, nơi cư dân hầu hết là dân ngoại.