Ky Nguyen Media

Đêm hội Giáng Sinh “Nối Kết yêu Thương”

Cha Linh hướng Giuse Tạ Huy Hoàng phát biểu khai mạc: “Tuyệt phẩm ‘I Will Follow Him’ kết thúc, nhưng giai điệu vẫn đang âm vang.