KTS Đỗ Viết Quý

Kiến trúc Công giáo (1)

Loạt bài này có kỳ vọng giới thiệu kiến trúc Công Giáo một cách sơ lược đến độc giả, dù có hành nghề kiến trúc hay không. Mục đích chính là mô tả kiến trúc như một ngôn ngữ đặc biệt với từ vựng và ngữ pháp riêng của nó

 

Kiến trúc Công giáo (2)

Kiến trúc nhà ở Rôma có vài ảnh hưởng sau này đến kiến trúc nhà thờ kiểu basilica từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ năm công nguyên.