Khiêm Nhu

Bài ca ý lực lễ Chúa Nhật III Phục Sinh năm B

Người môn đệ của Đức Kitô phục sinh phải là người biết vượt qua khỏi nỗi sợ hãi, dám ra đi làm làm chứng cho Đức Kitô và loan báo Tin Mừng cứu độ cho mọi người. 

Ban Mục vụ Ơn gọi TGP TPHCM: Ngày thi tuyển Chủng sinh dự bị năm 2012

63 dự tu Giáo phận Sài Gòn đã tham dự kỳ thi tuyển Chủng sinh dự bị năm 2012 vào thứ bảy ngày 14-4-2012 tại TTMV TGP.

Bài ca ý lực lễ Chúa Nhật II Phục Sinh năm B

Đức Giêsu đã cho chúng ta hiểu rằng những người tin vào Ngài là những người có phúc, dù không nhìn thấy Ngài cách cụ thể.

Ban Mục vụ Ơn gọi TGP TPHCM: Thi tuyển Chủng sinh dự bị năm 2012

Phỏng vấn Cha Trưởng ban Mục vụ Ơn gọi Tổng Giáo phận TPHCM về kỳ thi tuyển sinh lớp Chủng sinh dự bị sẽ được tổ chức ngày 14-4-2012 tại TTMV. 

 

Bài ca ý lực lễ Chúa Nhật Lễ Lá năm B

Chúa Giêsu đã thiết lập tiêu chuẩn đánh giá lòng nhiệt thành chân chính, đó là lòng nhiệt thành của tình yêu tự hiến.

 

Bài ca ý lực lễ Chúa Nhật V mùa Chay năm B

Chúng ta cũng phải theo gương Thầy Giêsu mà "dấn thân vào đời" để đem tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người chung quanh. 

Bài ca ý lực lễ Chúa Nhật IV mùa Chay năm B

Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một Ngài, để những ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết nhưng được sống đời đời.

Bài ca ý lực lễ Chúa Nhật III mùa Chay năm B

Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa giúp chúng ta hoán cải mỗi ngày một tốt hơn để trở nên "cung điện của Thiên Chúa".

Thường huấn linh mục ngày 15-2-2012

Gần 200 linh mục TGP TPHCM đã tề tựu về TTMV TGP tham dự buổi thường huấn lúc 8g30 ngày 15-2-2012 để khai triển bản "Hướng dẫn Mục vụ 2012-2018".

Bài ca ý lực Chúa Nhật II thường niên năm B

"Xin Ngài hãy phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe." (1Sm 3,10)