Jothanh

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật IV Thuờng niên năm A

Cuộc sống có nhiều con đường. Có những con đường nhiều cạm bẫy, nhiều chông gai.. Có những con đường đưa chúng ta đi vào ngõ cụt và tội lỗi.

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 3 Thường niên năm A

“Tại Galilê, vùng đất của dân ngoại, dân đã thấy một ánh sáng huy hoàng”,  ánh sáng có sức xua tan bóng tối.

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật II Thường niên năm A

Bằng cái chết và phục sinh, Đức Kitô – người tôi trung của Đức Giavê – đưa chúng ta vào Nước Thiên Chúa,

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật Chúa Hiển Linh năm A

Ánh sáng chiếu tỏa trên Giêrusalem, được ngôn sứ Isaia diễn tả: “Vinh quang của Chúa chiếu rọi trên ngươi”, đã trở nên điểm quy tụ 

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật Chúa Giáng Sinh năm A

Ta cần nhận ra sự sáng tạo và công trình mới của Thiên Chúa nơi hình ảnh Hài Nhi thành Bêlem mang đến cho chúng ta.