Josthanh

Kinh Thánh bằng hình: Chúa nhật 8 TN - C

Yêu thương là phải làm cho người khác trở nên tốt lành hơn. Muốn thế chúng ta phải tự học để làm cho mình trở nên tốt lành trước.

Kinh Thánh bằng hình: Chúa nhật 6 TN - C

Con người trần thế tìm mọi cách để dành cho bằng được giàu sang, quyền thế, cho dù phải gây thù chuốc hận, cho dù phải gây ra những cuộc chiến tương tàn khốc hại...

Kinh Thánh bằng hình: Chúa nhật 4 TN - C

Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe." Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật thứ 3 Thường niên - Năm C

Cảm giác “quê hương là chùm khế ngọt” dường như không tồn tại trong tâm thức của Chúa Giê-su, Người bị người làng coi thường vì quá quen thuộc. Vì vậy, họ không thể nếm được hạnh phúc của “giờ Người viếng thăm.”

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật thứ 2 Thường niên - Năm C

Chúa Giê-su mời gọi mọi người phải tìm đến một thứ rượu quý hơn, “rượu Mê-si-a” nghĩa là thứ rượu thiêng liêng cho tâm hồn.

TK bằng hình: CN Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - Năm C

Lạy Chúa Giê-su, Chúa vốn không có tội mà tự nguyện hạ mình xuống, đứng vào hàng tội nhân. Xin cho chúng con thấy rõ mình mà tự khiêm tự hạ.

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật Lễ Chúa Hiển Linh

Trên con đường tìm về Chân-Thiện-Mỹ, ngôi SAO dẫn đường cho chúng ta chỉ có thể là Chúa Giê-su mà thôi vì Ngài “là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.”

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật Lễ Thánh Gia

Để cứu vãn sự ‘xuống cấp’ về mặt đạo đức nơi thanh thiếu niên, phải gấp rút chấn chỉnh nền giáo dục tại gia đình. Bạn có đồng ý như vậy không?

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 4 Mùa Vọng năm C

Lạy Chúa, xin ban cho con biết quan tâm đến anh chị em nghèo khổ chung quanh, để chia sẻ thời gian, lòng yêu mến, của cải, nhằm mang niềm vui Giáng Sinh cho họ.

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 3 Mùa Vọng năm C

Canh tân cuộc sống phải bằng hành động cụ thể: thay vì tham lam, vơ vét của cải ... thì đối lại thực thi bác ái và công bình, liên đới và chia sẻ.