J.B. Nguyễn Quốc Tuấn

Giáng Sinh trong tâm thức người Việt

Từ lâu, Giáng Sinh đã trở thành ngày lễ có ý nghĩa đặc biệt trong tâm thức người Việt. Những người dân Việt Nam dù khác biệt tôn giáo vẫn hòa chung trong niềm vui Giáng Sinh.

Phát triển Ơn gọi Truyền giáo trong một giáo xứ

Phát triển ơn gọi truyền giáo trong giáo xứ là yêu cầu cấp thiết cho sứ vụ loan báo Tin Mừng. Vấn đề này đòi hỏi sự nỗ lực và dấn thân cao độ của mọi thành phần dân Chúa tại mỗi giáo xứ nhất định.

GP. Vinh: Bế mạc Năm Thánh 2010

Sáng Chúa Nhật Lễ Hiển Linh 2-1-2011, cũng là cao điểm tuần Chầu Đền Tạ của giáo xứ chính tòa Xã Đoài, giáo phận Vinh đã long trọng tổ chức lễ bế mạc Năm Thánh 2010.

Truyền thông xã hội trong sứ mệnh loan báo Tin Mừng

Các phương tiện truyền thông xã hội chỉ thực sự có ý nghĩa thúc đẩy việc loan báo Tin Mừng khi nó nhắm mục tiêu là Sự Thật và Đức Ái Kitô giáo.