Huệ Khải

Lời cảm tạ của BTC Đêm thơ nhạc mừng Khai Minh Đại Đạo

Đến dự đêm thơ nhạc này, mỗi một vị đang có mặt nơi đây đã mang theo mình một cánh Hoa Lòng, một đóa Hoa Tâm. Như vậy, tất cả chúng ta đang kết thành một bình hoa rất tươi thắm ... Chúng ta tin tưởng rằng bình hoa vạn sắc ngát hương này sẽ làm đẹp dạ Đấng Trời Cha đại từ đại bi, bởi vì Thượng Đế nhìn thấy con cái của Thầy Mẹ không phân biệt tín ngưỡng, sắc phái thật sự đang chung tâm hòa hiệp trong đêm văn hóa tâm linh lịch sử này.

Tình yêu của Đức Huỳnh Giáo Chủ qua góc nhìn của một người Cao Đài

Nhân dịp lễ kỷ niệm lần thứ 72 Ngày Khai Đạo Phật giáo Hòa Hảo (1939-2011), Ban Mục vụ Đối thoại Liên tôn TGP Tp. HCM xin chúc mừng quý tín đồ thuộc Phật giáo Hòa Hảo và giới thiệu với quý độc giả bài viết của tác giả Huệ Khải về Đức Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ.

Đồng cảm với Thư Chung 2011 bằng tâm tình của một người tín hữu Cao Đài

Khi đặt ra yêu cầu “đối thoại từ trái tim đến trái tim” Thư Chung 2011 không dừng lại ở mục đích có được sự tương tri và lòng tương kính giữa các tôn giáo. Bởi lẽ tương tri và tương kính là bước đầu để có được bước kế tiếp là tương trợ và tương tác giữa các tôn giáo nhằm “phục vụ hạnh phúc đích thực của con người” (số 39).

Vài nét về chữ Hiếu trong đạo Cao Đài qua quyển Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo

Muốn theo Thiên Đạo thì trước tiên tín đồ phải nhớ làm tròn phần Nhân Đạo (Nhơn Đạo). Đức Chí Tôn dạy: “Hễ Nhơn Đạo thành thì là phù hạp Thiên Đạo.” Thánh ngôn lại dạy: Rằng ở đời thì Nhơn Đạo trọn, Trọn rồi Thiên Đạo mới hoàn toàn...