Hội đồng Tòa thánh về Đối thoại liên tôn

Kitô hữu và người Ấn giáo: giáo dục thế hệ trẻ thành những người kiến tạo hòa bình

Nhân dịp Lễ Deepavali 2012 của Ấn giáo, thường gọi là Diwali (Lễ hội Ánh sáng) – từ ngày 13 đến 17 tháng Mười Một–, Tòa Thánh Vatican đã gửi sứ điệp chúc mừng các cộng đoàn tín đồ Ấn giáo trên toàn thế giới.

Sứ điệp gửi các tín hữu Hồi giáo nhân dịp kết thúc tháng Ramadan năm 2011

Trong một sứ điệp truyền thống đánh dấu kết thúc tháng Ramadan của người Islam, vị đứng đầu Hội đồng Đối thoại liên tôn của Tòa thánh nói rằng Kitô hữu và người Hồi giáo phải lên án mọi hình thức cuồng tín, đe dọa, và phân biệt đối xử mà các tín hữu của cả hai tôn giáo đôi khi phải gánh chịu. Sứ điệp tập trung vào lĩnh vực tinh thần của cuộc sống, nhấn mạnh tầm quan trọng về việc giảng dạy các giá trị đạo đức cho thế hệ trẻ đối với cả hai tôn giáo.