Hội đồng Tòa thánh cổ võ sự hiệp nhất các Kitô hữu

Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu - Ngày VIII

Với con tim đã được biến đổi, người phụ nữ Samari lên đường thi hành sứ vụ. Người phụ nữ loan báo với dân tộc của mình rằng cô đã thấy Đấng Messiah.

Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu - Ngày VII

Người Kitô hữu phải xác tín rằng việc gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm với giáo hội khác, thậm chí là với những truyền thống tôn giáo khác, có thể thay đổi chúng ta và giúp chúng ta chạm đến sự sâu thẳm của giếng nước. Bước đến với những người xa lạ với khát khao uống từ mạch giếng của họ sẽ mở ra cho chúng ta “những kỳ công của Thiên Chúa”

Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu - Ngày VI

Cuộc đối thoại mà ban đầu Đức Giêsu xin nước uống đã trở thành cuộc đối thoại Đức Giêsu hứa ban nguồn nước. Cũng trong Tin Mừng Gioan, sau này Đức Giêsu một lần nữa cũng xin nước uống.

Tài liệu dùng trong Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất và trong cả năm 2014

Chủ đề năm nay của Tuần cầu nguyện là Thế ra Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư? (1 Cr 1,13). Tài liệu được dùng cho Tuần lễ cầu nguyện và cho cả năm 2014. 

Tài liệu dùng trong Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất và trong cả năm 2013 (Ngày thứ tám)

Khiêm tốn bước đi với Thiên Chúa có nghĩa là bước đi với các cuộc cử hành. Bất cứ ai trong chúng ta đến Ấn Độ cũng thấy những hoàn cảnh khốn quẫn và đau khổ mà người Dalit phải chịu đựng nhưng chúng ta cũng thấy họ luôn có niềm hy vọng và luôn sống ý nghĩa của việc cử hành.

Tài liệu dùng trong Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất và trong cả năm 2013 (Ngày thứ bảy)

Khiêm tốn bước đi với Thiên Chúa có nghĩa là bước đi trong liên đới với tất cả những người đang tranh đấu cho công lý và hòa bình. Vậy thì tất cả những người tham dự tuần cầu nguyện cho các Kitô hiệp nhất này phải tự đặt ra câu hỏi: chúng tôi tìm kiếm sự hiệp nhất nào?

Tài liệu dùng trong Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất và trong cả năm 2013 (Ngày thứ sáu)

Khiêm tốn bước đi với Thiên Chúa có nghĩa là vượt lên những rào cản gây chia rẽ và gây tổn hại đến các con cái Chúa. Người Kitô hữu ở Ấn Độ ý thức được mình đang có những chia rẽ. Cách đối xử của Giáo hội với những người Dalit là nguyên nhân gây ra chia rẽ trong lòng Giáo hội và giữa các cộng đoàn Giáo hội.

Tài liệu dùng trong Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất và trong cả năm 2013 (Ngày thứ năm)

Khiêm tốn bước đi với Thiên Chúa không có nghĩa là bước đi một mình mà là bước đi với những con người là những dấu chỉ sống động về sự hiện diện của Thiên Chúa giữa chúng ta, với những con người là chính bạn bè chúng ta.

Tài liệu dùng trong Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất và trong cả năm 2013 (Ngày thứ tư)

Nếu chúng ta được mời gọi khiêm tốn bước đi với Thiên Chúa thì chúng ta cũng đừng bao giờ quên rằng chính chúng ta cũng là một phần của thụ tạo và được hưởng những ân huệ của Thiên Chúa. Ngày nay thế giới ngày càng ý thức được rằng việc hiểu đúng vị trí thực sự của mình trong thụ tạo phải là việc ưu tiên của mỗi người chúng ta.

Tài liệu dùng trong Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất và trong cả năm 2013 (Ngày thứ ba)

Khiêm tốn bước đi với Thiên Chúa có nghĩa là luôn hướng tới sự tự do mà Ngài ban tặng cho tất cả mọi người và đón nhận nó.