Hội đồng Tòa Thánh cổ võ hiệp nhất

Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu (ngày I - III)

Suy niệm và cầu nguyện dựa trên Lời Chúa. Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu (15-25/1/2015)