Học viện Mục vụ TGP.TPHCM

HVMV - Câu chuyện chuyên đề tháng 2/2012: Để làm người cách chân thật nhất, đúng nghĩa nhất mà chúng ta cần đến LỜI

Tổ chức vào 18g30 Thứ Ba 21-2-2012 tại Hội trường Trung tâm Mục vụ TGP. Thuyết trình viên: Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền.

Học viện Mục vụ TGP.TPHCM: Dời ngày khai giảng của một số lớp

Sau khi xác định số lượng học viên vào ngày ghi danh cuối cùng của HK2, niên khóa 2011 - 2012, Học viện Mục vụ TGP.TPHCM đã có một số sắp xếp mới.

Đêm nhạc: "Nhớ ơn các Thánh Tử Đạo Việt Nam"

Đêm nhạc do Trung tâm Mục vụ TGP và ban hợp xướng Trùng Dương tổ chức vào 18g30 thứ Tư 16.11.2011 tại Trung tâm Mục vụ TGP.

Học viện Mục vụ TGP TPHCM: Ghi danh Học kỳ I 2011-2012

Thời gian: Đợt 1 từ 1/8 đến 13/8; Đợt 2 từ 22/8 đến 31/8. Học viên ghi danh tại địa điểm: Phòng học vụ - Trung tâm Mục vụ số 6 bis Tôn Đức Thắng Q.1, Tp.HCM.

Học viện Mục vụ: Giới thiệu các môn học Học Kỳ II (2010-2011)

Giới thiệu các môn học của Học viện Mục vụ TGP.TPHCM học kỳ II niên khoá 2010 - 2011: Các môn Kinh Thánh, Triết học, Thần học, Mục vụ, Thánh nhạc, Anh văn Mục vụ...

 

Học viện Mục vụ TGP.TPHCM: Tĩnh nguyện Mùa vọng cho các học viên

Buổi tĩnh nguyện từ 18:30 đến 20:15 tại Hội trường GB. Phạm Minh Mẫn với chủ đề: Ánh sáng đã bùng lên trong đêm tối

Học viện Mục vụ TGP.TPHCM: Tĩnh nguyện Mùa vọng cho các giảng viên

Buổi tĩnh nguyện từ 18:30 đến 20:15 tại Hội trường GB. Phạm Minh Mẫn với chủ đề: Ánh sáng đã bùng lên trong đêm tối

Học viện Mục vụ TGP.TPHCM: một số thay đổi

Các giảng khoá Thần học - Mục vụ trong Học kỳ II (niên khoá 2009-2010) của Học viện Mục vụ Tổng Giáo Phận TP.HCM có một số thay đổi như sau...

Học viện Mục vụ TGP.TPHCM: Học kỳ II của niên khoá 2009-2010

Học kỳ II (niên khoá 2009-2010) của Học viện Mục vụ Tổng Giáo Phận TP.HCM sẽ khởi sự vào lúc 18g30 thứ hai ngày 18/1/2010. Các giảng khoá và lịch sinh hoạt được sắp xếp như sau...