Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm chủ biên

Thông báo về sách mới: Gia đình sống Lời Chúa hằng ngày

Chúng con xin chân thành cảm ơn quý Đức cha, quý Đức ông, quý cha và quý vị đã giúp chúng con giới thiệu cuốn sách “GIA ĐÌNH SỐNG LỜI CHÚA HẰNG NGÀY” đến với Dân Chúa trong năm “Phúc - Âm - hóa đời sống gia đình”. Do đó, số lượng sách in vào hai đợt đầu (100.000 cuốn) đã tiêu thụ hết.