Gm Micae Hoàng Đức Oanh

Văn thư của Đức giám mục giáo phận Kon Tum gửi các vị lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội và Chính quyền Việt Nam

Xin mạn phép chính quyền tỉnh Kontum đạo đạt lên Quý Vị lãnh đạo cao nhất Nước qua lá thư ngỏ này ước nguyện của mấy ngàn người có đạo...

 

Gp. Kontum: Thư mục vụ Mùa Chay 2012

Đây không còn là lúc ngồi than trách ai, mà là sống. Sống mầu nhiệm mùa Chay, mùa sám hối và sống theo Tin Mừng yêu thương.

 

Gp. Kon Tum: Thư Mục vụ gửi học sinh - sinh viên năm học 2011 - 2012

Hôm nay khi mừng lễ Thánh trẻ Têrêxa, cha nhớ đến các con cách đặc biệt, cha chia sẻ với các con vài tâm tình mà cha hằng ấp ủ...

Gp. Kontum: Diễn văn chào mừng ĐTGM Leopoldo Girelli của ĐGM Micae Hoàng Đức Oanh

Ngày 9/9/2011, đông đủ đại diện mọi thành phần dân Chúa trong Giáo Phận Kontum qui tụ về đây để đón chào và chào mừng Vị đại diện hữu hình của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI.

GP. Kontum: Thư mục vụ Giáng Sinh 2010

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời, Bình an dưới thế cho người Chúa thương” (Lc 2,14). Đây là sứ điệp Giáng Sinh. Đây là lời chúc thân thương chúng ta gửi cho nhau.

Thư của Đức Giám mục Giáo phận Kontum về vụ việc xảy ra tại Kon Chro và K'Bang ngày 7-11-2010

Tôi thiết nghĩ anh chị em trong gia đình giáo phận có quyền được biết rõ đầu đuôi câu chuyện để khỏi hoang mang và diễn dịch không lợi cho ai, để tất cả dồn tâm sức xây dựng Đất Nước thân yêu.