Giám mục Matthêô Nguyễn Văn Khôi

Một cái nhìn về Nghệ thuật thánh (phần 3)

Trong những hoạt động cao quí nhất của tài trí con người, đặc biệt phải kể đến mỹ thuật, nhất là nghệ thuật tôn giáo và tột đỉnh chính là nghệ thuật thánh. 

Một cái nhìn về Nghệ thuật thánh (phần 2)

Bởi đó Thiên Chúa cho con người hiện hữu, giao cho con người nhiệm vụ của những nghệ sĩ. Chính qua hoạt động sáng tạo nghệ thuật ấy mà hơn bao giờ hết con người cho thấy mình giống Thiên Chúa. 

Một cái nhìn về Nghệ thuật thánh (phần 1)

Chúng ta hãy dựa vào giáo huấn của Giáo Hội để tìm hiểu ý nghĩa, mục đích và cách thức thể hiện của loại hình nghệ thuật này, sau khi thử lược qua khái niệm thánh thiêng và tương quan giữa thánh thiêng với nghệ thuật nói chung