G. Trần Đức Anh O.P & Hồng Thủy - Vatican

ĐHGT Panama: 250 ngàn bạn trẻ đón chào ĐTC Phanxicô

ĐTC Phanxico nhắc các bạn trẻ rằng dù có nhiều khác biệt giữa các bạn trẻ nhưng không có gì ngăn cản họ gặp gỡ và hiệp nhất với nhau.