G. Trần Đức Anh OP chuyển ý

Tòa Ân Giải Tối Cao ban ơn Toàn xá nhân ngày Quốc tế Giới trẻ

Tòa Ân Giải Tối Cao, theo sự ủy nhiệm của ĐTC, ban ơn toàn xá cho các tín hữu đến hành hương tại Madrid nhân Ngày Quốc tế Giới trẻ.

Thư Đức Thánh Cha bổ nhiệm ĐHY Ivan Dias làm Đặc Sứ kết thúc Năm Thánh tại Việt Nam

Ngày 28-12, Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố thư ĐTC bổ nhiệm ĐHY Ivan Dias, làm Đặc Sứ của ngài đến chủ sự các lễ nghi bế mạc Năm Thánh tại Việt Nam.

Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Hòa Bình Thế Giới 2011

Tự do tôn giáo là con đường dẫn tới hòa bình vì nó ăn rễ sâu nơi phẩm giá con người, vốn có một ơn gọi siêu việt. Tự do tôn giáo diễn tả khả năng và ước muốn của mỗi người.

Công bố Tông Huấn ”Verbum Domini” về Lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của Giáo Hội.

Sáng 11/11/2010, Tông Huấn của ĐTC Biển Đức 16, Verbum Domini (Lời Chúa), đúc kết thành quả Thượng HĐGM năm 2008, đã được công bố tại Roma.

Sứ điệp Thượng Hội Đồng Giám Mục Trung Đông

Sứ điệp Thượng Hội Đồng Giám Mục Trung Đông gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa, qua đó các vị nói đến những thách đố của Giáo Hội tại Trung Đông.

Đức Thánh Cha gửi thư cho các chủng sinh

Trong thư gửi các chủng sinh trong toàn Giáo Hội, ĐTC tái khẳng định sự cần thiết của các LM, đồng thời ngài làm nổi bật một số yếu tố quan trọng các chủng sinh cần vun trồng trong đời sống tại chủng viện.

Sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 gửi các bạn trẻ thế giới nhân dịp Ngày Quốc Tế Giới trẻ thứ 26: 2011

Tôi muốn rằng tất cả mọi người trẻ sống cảm nghiệm Chúa Giêsu Kitô đã phục sinh và hằng sống, cảm nghiệm tình thương của Chúa đối với mỗi người chúng ta.