G. Trần Đức Anh

Đức Thánh Cha sẽ ký và công bố Tông Huấn về giới trẻ

Tông huấn hậu Thượng HĐGM thế giới về giới trẻ có tựa đề là “Chúa Kitô hằng sống, niềm hy vọng của chúng ta”  sẽ được ĐTC ký và công bố ngày thứ hai, 25/03/2019.