Dom Nguyễn & Photo: VănTuynh

Cộng đoàn Công giáo Việt Nam - Miền Tây Nhật Bản Bế mạc Năm Thánh 2010

Ngày 12/12, Cộng đoàn Công giáo VN - Miền Tây Nhật Bản đã long trọng cử hành Thánh lễ Bế Mạc Năm Thánh Việt Nam tại Nhà thờ Chính Tòa TGP. Osaka.