Chiên Già Hoang Mạc

Chương trình truyền hình: Nét đẹp kiến trúc Nhà thờ cổ Việt Nam

Chương trình “Nét đẹp kiến trúc Nhà thờ cổ Việt Nam” đã bắt đầu xuất hiện trên màn hình TV vào đúng ngày lễ Phục sinh năm 2012 (ngày 8-4) lúc 19g50.