Cecilia Võ Thị Việt Phương

Học viện Mục vụ TGP.SG: Tổng kết năm học 2017-2018

HVMV đã cụ thể hóa sứ mạng và châm ngôn này trong một chương trình đào tạo với các môn học thiết thực - triển khai 4 chiều kích: nhân bản, tâm linh, mục vụ và xã hội