Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh

Tìm hiểu Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (2): Cơ cấu tổ chức hành đạo

Tìm hiểu Tôn giáo Bạn - Ban MVĐTLT tiếp tục giới thiệu về Cơ cấu tổ chức hành đạo của Cao Đài, trích từ chương III của Hiến Chương Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ - Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, 2007.

Tìm hiểu Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (1): Danh hiệu - Giáo lý - Tôn chỉ

Tìm hiểu Tôn giáo Bạn - Hiểu biết niềm tin và lối sống của tín đồ thuộc tôn giáo khác là một nhu cầu tương giao để có thể tôn trọng nhau và sống chan hòa với nhau. Trong ý hướng đó, Ban MVĐTLT xin giới thiệu về Đại Đạo Tam kỳ Phổ Độ, một tôn giáo khai sinh tại Việt Nam năm 1926 và hiện có 2,5 triệu tín đồ. "Đạo Cao Đài lấy sự thương yêu làm nền tảng, lấy nhân nghĩa làm phương châm, lấy phụng sự chúng sanh làm hành động, lấy sự cứu rỗi các chơn linh làm cứu cánh, phấn đấu cho nền hòa bình và công bằng xã hội nhằm mục đích phục vụ dân tộc, tổ quốc, nhân loại và chúng sanh...".