B.T.T.

Lễ giỗ Đức cố Giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang

Thánh lễ giỗ lần đầu Đức cố Giám mục Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Sang, nguyên GM giáo phận Thái Bình, do ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục GP.Thái Bình chủ tế.