bodedaotrang

Mười điều hạnh phúc

Đây là một cái nhìn của người Phật tử về Hạnh phúc: 1. Được thân cận với những người hiền đức, có khả năng xa lánh được những kẻ đang đi trên con đường sa đọa. 2. Được sống trong một môi trường thuận tiện cho sự tu học và sự tạo tác những nhân lành...