Biên dịch: Bạn Đường Linh Thao

Tông Đồ Cầu Nguyện: Ngày 26/02/2019

"Chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau và can đảm đối mặt với mọi thử thách trong niềm hy vọng, khi chúng ta múc lấy nguồn sức mạnh từ Chúa Giêsu." (ĐGH Phanxicô)

Tông Đồ Cầu Nguyện: Ngày 25/02/2019

"Tất cả chúng ta được mời gọi sống niềm vui phát xuất từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, để vượt thắng những ích kỷ của bản thân và bước ra khỏi vùng an toàn của mình." (ĐGH Phanxicô)

Tông Đồ Cầu Nguyện: Ngày 24/02/2019

"Nếu chúng ta muốn có một tương lai thịnh vượng, chúng ta phải giữ cho la bàn của mình chỉ về "đúng hướng Bắc" theo sự hướng dẫn của những giá trị đích thực." (ĐGH Phanxicô)

Tông Đồ Cầu Nguyện: Ngày 20/02/2019

"Cha chúng ta ở trên trời luôn luôn lắng nghe con cái của Ngài, khi chúng chạy đến kêu cầu Ngài trong cơn thống khổ." (ĐGH Phanxicô