Biên dịch: Đa Minh M. Nguyễn Phúc Lộc - CRM

Ngày 02/ 02: Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ

Khi các ngài ở trong đền thánh, Mẹ Maria cũng thực hiện một khoản luật khác. Sau khi sinh con, tất cả các bà mẹ Do thái cần phải lên đền thờ để làm nghi thức thanh tẩy.