BBT WGPHN

Bổ nhiệm Tổng Đại Diện trong kỳ tĩnh tâm linh mục đoàn TGP Hà Nội

Ngày 04.3.2019, Đức Tổng Giám mục Giuse đã bổ nhiệm cha Antôn Nguyễn Văn Thắng làm tân Tổng Đại diện trong TGP Hà Nội.

Lễ giỗ Đức cố Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn lần thứ 28

Chiều ngày 18/5/2018, ĐHY Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã chủ tế Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội.