Ban Truyền Thông TGP Huế

Hội Ngộ Truyền Thông 2019 của Giáo tỉnh Huế

Hội Ngộ Truyền Thông năm 2019 của Giáo tỉnh Huế được tổ chức vào ngày 11 – 12.3.2019 tại Trung Tâm Mục TGP Huế, với sự hiện diện của ĐGM Giuse Nguyễn Tấn Tước.

Đức TGM Marek Zalewski viếng thăm các Dòng tu tại TGP Huế

Đức TGM Marek Zalewski, Đại Diện Tòa Thánh tại Việt Nam cùng với Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh đã lần lượt viếng thăm nhiều Dòng tu nam nữ trong giáo phận Huế.

Thánh lễ Khánh thành và Làm phép tượng Đức Mẹ La Vang tại Thánh địa

Lúc 13g00 giờ Việt Nam, ngày 18.10.2018, Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh đã làm phép tượng Đức Mẹ La Vang, được tại nhà thờ Hòm Bia Giao Ước trên đồi Kyriat Yearim - Israel.

Phái đoàn TGP Huế lên đường hành hương Đất Thánh Israel

Một sự kiện trọng đại sẽ diễn ra tại Đất Thánh Israel vào ngày 18.10.2018 sắp đến với Thánh lễ khánh thành tượng Đức Mẹ La Vang ...

Hội đồng Giám mục Việt Nam cứu trợ nạn nhân bão lụt tại giáo xứ Đông Yên và giáo xứ Quý Hòa

Sáng ngày 21.9.2017, quý Đức cha trong Ban Thường Vụ của HĐGM đã đến giáo xứ Đông Yên lúc 10g00 để chia sẻ, hiệp thông và cứu trợ các bà con lương giáo ở vùng này.

Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt hành hương kính Đức Mẹ La Vang

Đúng 11 giờ ngày 01/01/2011, ĐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt trong chuyến hành hương kính Đức Mẹ La Vang đã dâng Thánh lễ tại Nhà Nguyện Đức Mẹ La Vang.

Bài hát và Slideshow Bế Mạc Năm Thánh 2010 tại La Vang

Ðáp lại lời mời gọi của Ðức Thánh Cha, Ðức Tổng Giám Mục Huế cũng đã chọn chủ đề: CÙNG MẸ RA KHƠI cho Đại hội Thánh Mẫu La Vang lần thứ 26, đại hội đầu tiên của thiên niên kỷ mới.

Thông tin về Đại Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2010 và Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ La Vang Lần Thứ 29

Ban Truyền Thông TGP Huế sẽ đưa lên Website http://tonggiaophanhue.net - Danh Mục: BẾ MẠC NĂM THÁNH 2010 mọi thông tin cần thiết và cập nhật liên tục về Đại Lễ Bế Mạc Năm Thánh.

Thông tin về Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang

Sau Thánh Lễ Đức Mẹ Lên Trời, tại La Vang 14/08/2010, Đức TGM TGP Huế đã đưa ra những thông tin về TT Hành Hương Đức Mẹ La Vang như sau: