Ban Truyền thông Caritas TGP

Ban Mục vụ Caritas: Nhịp cầu Caritas số 79

"Nhịp cầu Caritas" ra đời nhằm mong mỏi quý độc giả mạnh dạn đóng góp nhiều sáng kiến trong việc đến với anh chị em khó khăn chung quanh chúng ta.

Ban Mục vụ Caritas: Nhịp cầu Caritas số 78

"Nhịp cầu Caritas" ra đời nhằm mong mỏi quý độc giả mạnh dạn đóng góp nhiều sáng kiến trong việc đến với anh chị em khó khăn chung quanh chúng ta.

Ban Mục vụ Caritas: Nhịp cầu Caritas số 72

"Nhịp cầu Caritas" ra đời nhằm mong mỏi quý độc giả mạnh dạn đóng góp nhiều sáng kiến trong việc đến với anh chị em khó khăn chung quanh chúng ta.

Tiếp sức mùa thi 2015 tại Tổng Giáo phận Sài Gòn

Ban Caritas Tổng Giáo phận TP.HCM phối hợp với quý cha chánh xứ, quý dòng tu, quý đoàn thể và một số cá nhân, đã thực hiện 54 điểm Tiếp sức mùa thi với khoảng 7.000 chỗ trọ cho các sĩ tử.