Ban thông tin Lễ Bế mạc Năm Thánh 2010

Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2010 - Chương trình chính thức những ngày Đại lễ

Chương trình Đại lễ Bế mạc Năm Thánh 2010 Giáo hội Công giáo Việt Nam và Đại hội Hành hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 29 ngày 4-5-6/01/2011.

Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2010 - Chương trình chi tiết các ngày 04-05-06/01/2011

Chương trình Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2010 chi tiết các ngày 04-05-06/01/2011.

Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2010 - Ngày 1 tháng 1 năm 2011 - Bên Mẹ La Vang

Ngày 01/01/2011, đông đảo các diễn viên ngay từ sáng sớm đã hiện diện tại khu Lễ Đài, chuẩn bị cho việc tổng duyệt Chương trình Diễn Nguyện Bế Mạc Năm Thánh 2010.

Chương trình Đại Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2010

Ban thông tin Lễ Bế mạc Năm Thánh thông báo về "Chương trình Đại Lễ Bế Mạc Năm Thánh Giáo hội Việt Nam 2010 và Đại hội Đức Mẹ La Vang lần thứ 29".