Ban MVPT

Phụng Vụ Lời Chúa: Chúa nhật 2 Mùa Chay - năm C

Sự thân mật với Chúa, mà sau đó được biến chuyển thành lời cầu nguyện. Thật ra, Đức Giêsu đã mang theo các môn đệ lên núi để “cầu nguyện”.

Phụng Vụ Lời Chúa: Chúa nhật tuần 8 TN - C

Cần lắng nghe người khác nói để có thể đánh giá đúng về phẩm chất của họ. Do vậy, không nên nhận định gì về ai khi chưa nghe họ nói lý lẽ.

Phụng Vụ Lời Chúa: Chúa nhật tuần 7 TN - C

Thiên Chúa như đã trao vua Saolê vào tay ông Đavít nhưng ông lại không coi vua Saolê như một kẻ thù, mà là một người cần phải tôn trọng, vì vua đã được Thiên Chúa xức dầu tấn phong.

Phụng Vụ Lời Chúa: Chúa nhật tuần 6 TN - C

Với thánh Phaolô,  sự phục sinh của Đức Kitô là sự kiện trung tâm của niềm tin Kitô hữu: “Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu” (c.20).

Phụng Vụ Lời Chúa: Chúa nhật tuần 5 Thường Niên - C

Các bài đọc lời Chúa hôm nay làm nổi bật các khía cạnh căn bản của ơn gọi làm môn đệ Chúa. Mỗi câu chuyện có những nét đặc thù, trong những hoàn cảnh khác nhau