Ban MV đối thoại liên tôn

Cầu nguyện cho Kitô hữu hiệp nhất, chúng ta làm gì?

Ngày 22.1.2015, chúng tôi đã đến thăm mục sư Trần Công Tấn - Quản nhiệm thánh đường Cơ Đốc Phục Lâm Phú Nhuận -, để hiệp mừng mục sư vừa qua cơn bạo bệnh. Cùng tiếp đoàn còn có mục sư Trần Thanh Truyện.