Ban Media của MVTT Sài Gòn

Thánh lễ Truyền chức Giám mục cho cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng

Thánh lễ Truyền chức Giám mục cho cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng - do ĐTGM Phaolô chủ tế - được cử hành vào sáng 4.8.2016 tại Trung tâm Mục vụ TGP TP.HCM.