Ban Mục Vụ Truyền Thông TGP.TPHCM

Các lớp Mục vụ Truyền Thông Học kỳ 1 Niên khoá 2015-2016

Ba lớp Mục vụ Truyền Thông được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn trong Học kỳ 1 của Niên khóa 2015-2016 (từ đầu tháng 9 đến hết tháng 12/2015)

 

Lớp Mục vụ Phim Ảnh: Thực hiện một bộ phim ngắn theo tinh thần Phúc Âm

Lớp Mục vụ Phim Ảnh: Thực hiện một bộ phim ngắn theo tinh thần Phúc Âm. Số học viên: khoảng 20 người. Thời hạn ghi danh: từ nay đến cuối tháng 12/2011.

 

Cử hành Ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 45

Vào thứ bảy 4-6-2011, Ban Mục vụ Truyền Thông TGP.TPHCM sẽ tổ chức cử hành Ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 45 tại Trung tâm Mục vụ TGP.TPHCM.

 

Khai giảng Khoá Mục vụ Quan Hệ Công Chúng (PR)

Môn Mục vụ Quan Hệ Công Chúng (Mục vụ PR) được giảng dạy tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận TP.HCM lúc 18g30 thứ Hai và thứ Tư hằng tuần với chương trình như sau.

Các khoá Mục vụ Truyền Thông học kỳ 2 (niên khoá 2010-2011)

Các khoá và các sinh hoạt huấn luyện Mục vụ Truyền Thông được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ TGP.TPHCM trong học kỳ 2 niên khoá 2010-2011, từ ngày 14-2 đến 6-6-2011

Website của các giáo xứ thuộc Tổng Giáo phận TP.HCM

Danh sách "Website của các giáo xứ thuộc Tổnhttp://tgpsaigon.net/sites/all/libraries/fckeditor/editor/skins/default/...); background-position: 0px -544px; ">g Giáo phận TP.HCM"  danh sách này chưa cập nhật đủ. Vì thế chúng tôi rất mong đón nhận được những góp ý bổ xung.

Các trang web của các giáo xứ thuộc Tổng Giáo phận TP.HCM

Websites các giáo xứ