Ban Mục vụ Thánh Kinh và Phụng Tự

Phụng Vụ Lời Chúa: Chúa nhật tuần 4 Thường Niên - năm C

Dân thành Nadarét chỉ nhận ra Chúa Giêsu chính là con ông thợ mộc Giuse, là đồng hương của họ, và hi vọng Người sẽ làm điều gì đó cho riêng họ.

Phụng Vụ Lời Chúa: Chúa nhật tuần 2 Thường Niên - năm C

Mặc dù trước những phế phẩm hoang tàn của thành thánh Giêrusalem, vị ngôn sứ vẫn thể hiện sự lạc quan, vui mừng và đầy hy vọng.

Phụng Vụ Lời Chúa: Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa

Đức Giêsu chịu phép rửa không phải để tỏ lòng sám hối vì Người vốn là Đấng vô tội, nhưng là để khai mạc sứ vụ của Đấng Mêsia của Thiên Chúa.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh

Chúng ta đã chuẩn bị cho mình một sự hiểu biết cần thiết, nhất là một xác tín về Người để có thể trình bày và dẫn đưa những ai khao khát tìm về với Người chưa?

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Thánh Gia

Chúng ta cùng nài xin Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ để các gia đình đang gặp đau khổ và thử thách sớm vượt qua mọi khó khăn, mau tìm lại được bình an và hạnh phúc đích thực.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật IV Mùa Vọng - năm C

Chúng ta có sẵn sàng tiếp rước Mẹ Maria cùng với Hài nhi Giêsu như là hòm bia Giao Ước mới vào bậc thềm của nhà mình để Mẹ cùng với Chúa Giêsu ở lại và chúc lành cho chúng ta?

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật III Mùa Vọng - năm C

Thái độ hoán cải được diễn tả qua thao thức “chúng tôi phải làm gì?” Đây không chỉ đơn thuần là những thao thức muốn thay đổi bên ngoài nhưng là muốn biến đổi nội tâm.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật II Mùa Vọng - năm C

Bất cứ ai có tâm hồn sám hối, dứt bỏ những gì sai trái mà quay về đường chính trực, đều xứng đáng được thấy ơn cứu độ, đều được gặp chính Đức Giêsu.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật I Mùa Vọng - năm C

Những ai đi trong đường lối công minh chính trực sẽ gặp được Đấng Công Chính và sẽ được hưởng sự thịnh vượng và an bình mà Vua Công Chính mang đến cho tâm hồn họ.

Phụng vụ Lời Chúa: Lễ Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ

Một khi tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Vua, là Chúa, là Chân lý, tôi có can đảm noi gương và bước theo Người trong việc sống và làm chứng cho sự thật?