Ban Mục vụ Thánh Kinh & Ban Phụng tự

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XXIII Thường Niên - năm B

Sứ mạng cứu độ của Đức Giêsu bao gồm việc công bố Tin Mừng Nước Thiên Chúa được trình bày qua “một ngày mẫu của Đức Giêsu tại Caphácnaum” (Mc 1,21-34).

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XXII Thường Niên - năm B

Họ đặt vấn đề tại sao các môn đệ của Chúa Giêsu lại không tuân giữ truyền thống mà các rabbi để lại: phải giữ cho đôi tay được “thanh sạch” trước khi dùng bữa.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XXI Thường Niên - năm B

Mạc khải của Đức Giêsu về ‘Thịt Ta là của ăn và Máu Ta là của uống’ đã bị nhiều người hiểu sai và không muốn đón nhận.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XX Thường Niên - năm B

Các bài đọc Lời Chúa hôm nay gợi ý cho chúng ta một cách sống khôn ngoan khác, không hề giống với kiểu sống khôn ngoan của con người.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XIX Thường Niên - năm B

Bài Tin Mừng hôm nay nằm trong trình thuật dấu lạ hóa bánh ra nhiều và diễn từ Bánh Trường Sinh (Ga 6,1-59).

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XVII Thường Niên - năm B

Câu chuyện “bánh hóa nhiều” ở chương 6 không được Thánh Gioan trình bầy như là một phép lạ, là điều mà các Tin mừng Nhất lãm đặc biệt chú trọng.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XVI Thường Niên - năm B

Bối cảnh bài Tin Mừng cho ta hiểu rằng sau khi được sai đi, các tông đồ trở về báo cáo cho Chúa Giêsu về những công việc các ngài làm.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XV Thường Niên - năm B

Đoạn Tin Mừng được chia làm hai phần chính: Đức Giêsu sai Nhóm Mười Hai đi loan báo Tin Mừng (Mc 6,7-11) và các ông thi hành sứ vụ đó (Mc 6,12-13).

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XIV Thường Niên - năm B

Đồng hương với Chúa Giêsu rất đỗi ngạc nhiên trước sự khôn ngoan được thể hiện trong lời giảng dạy của Ngài và trước quyền năng những việc lạ thường Ngài thực hiện.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XIII Thường Niên - năm B

Chúa Giêsu đã xuất hiện như Đấng là Sự Sống và cũng là Đấng mang lại sự sống. Sự xuất hiện của Ngài đồng nghĩa với sự biến mất của bệnh tật và sự chết.